Избор пречника локалног рудничког вентилационог канала(3)

(5)

Где,E– енергија коју троши вентилациони канал рудника током вентилације, В;h– отпор рудничког вентилационог канала, Н/м2;К – запремина ваздуха која пролази кроз вентилациони вентилатор рудника, м3/с.

1.2.3 Трошкови електричне енергије вентилационих канала рудника

Годишња накнада за електричну енергију за вентилацију рудника износи:

(6)

Где:C2– годишњи трошак електричне енергије за вентилацију рудника за вентилацију, ЦНИ;E– енергија коју троши вентилатор за вентилацију рудника током вентилације, В;T1– дневно време вентилације, х/д, (узT1= 24х/д);T2– годишње време вентилације, д/а, (узT2= 330д/а);e– цена снаге вентилационе снаге, ЦНИ/квх;η1– ефикасност преноса моторне, вентилаторске и друге опреме;η2– ефикасност радне тачке вентилатора.

Према формули (5), релевантни параметри се замењују у формулу (6), а годишњи трошак електричне енергије вентилације рудничког вентилационог канала добија се као:

(7)

1.3 Трошкови инсталације и одржавања рудничких вентилационих канала

Трошкови уградње и одржавања рудничког вентилационог канала обухватају утрошак материјала и плате радника приликом уградње и одржавања рудничког вентилационог канала.Под претпоставком да је његова цена пропорционална цени набавке рудничког вентилационог канала, годишњи трошкови инсталације и одржавања рудничког вентилационог канала су:

C3= кЦ1= к( а + бд) Л( 8)

Где,C3– годишњи трошкови инсталације и одржавања вентилационог канала рудника, ЦНИ;k– фактор трошкова за уградњу и одржавање рудничког вентилационог канала.

1.4 Формула за прорачун економичног пречника рудничког вентилационог канала

Укупни трошак потрошње рудничког вентилационог канала укључује: збир трошкова набавке рудничког вентилационог канала, трошкове електричне енергије рудничког вентилационог канала при вентилацији и трошкове уградње и одржавања рудничког вентилационог канала.

(9)

Узимање секцијеdрудничког вентилационог канала као променљиве, максимизација овог функционалног израза је:

(10)

Дозволитиf1(д)= 0, онда

(11)

Једначина (11) је формула за прорачун економичног пречника рудничког вентилационог канала за локалну вентилацију.

Наставиће се…


Време поста: Јул-07-2022